کره بادام زمینی 500

توضیحات مختصر کره بادام زمینی 500